Go to Top

Wycena nieruchomości dla osób prywatnych

Wycena nieruchomości dla osób prywatnych

Kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwo prawne w zakresie nieruchomości dla osób prywatnych.

Wycena nieruchomości dla firm i instytucji

Wycena nieruchomości dla firm i instytucji

Kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwo prawne w zakresie nieruchomości dla firm i instytucji.

Analiza rynku nieruchomości dla biznesu.

Analiza rynku nieruchomości dla biznesu.

Analizy rynku nieruchomości dla potrzeb podmiotów gospodarczych, banków oraz urzędów

Najnowsze artykuły

Raport z badania cenności gruntów w Zambrowie

  Analizie poddano rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Zambrowie. Przeanalizowano umowy sprzedaży  zawarte w latach 2010-2012. Średnia arytmetyczna w badanym okresie wyniosła 110 zł/m?. Ceny mieściły się w przedziale od 53 do 163 zł za 1 m?.  Połowę działek oferowano w cenie nieprzekraczającej 110 zł/m?. Przeciętna

Read More

Deweloperski rynek mieszkaniowy w Zambrowie w latach 2008-2013

Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Zambrowie dokonana na początku 2013 r. pozwala postawić hipotezę, że deweloperzy zamierzają pobić rekord w ilości inwestycji  będących w sprzedaży.  Podaż mieszkań w roku 2013 będzie największa od 2008 roku. Do 2010 roku mieszkania budowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja, w roku 2011 dołączył prywatny developer i oddał

Read More

Współczynnik atrakcyjności lokalizacji mieszkań w Zambrowie

Matematycznie można przedstawić wiele rzeczy, które mogą posłużyć do zobrazowania różnych trendów. Rzeczy te mogą ułatwić nam podjęcie ważnych życiowych decyzji takich jak np.: kupno mieszkania czy samochodu. Wobec takich danych nie należy przechodzić obojętnie w związku z tym, że matematyka jest zawsze bezstronna, przez co ukazuje prawdę. W tym

Read More

Zaświadczenia i dyplomy potwierdzające kwalifikacje

Lokalizacja