Go to Top

Oferta rzeczoznawcy majątkowego

KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI  W ZAKRESIE WYCENY

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność itp.)
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ KANCELARIĘ

 • raporty o nieruchomości – ważne przed dokonaniem transakcji zakupu
 • analiza rynku nieruchomości
  • badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych oraz mieszkalnych oraz badanie poziomu stawek dzierżawnych gruntów
  • badanie trendów rynkowych
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

WYCENY PRZYGOTOWUJĘ DLA NASTĘPUJĄCYCH CELÓW

 • zabezpieczenie kredytów bankowych
 • ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży, zamiany czy negocjacji
 • ustalenie podatku od spadków i darowizn
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podziału  majątku
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury
 • przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową

Referencje next prev