Go to Top

Raport z badania cenności gruntów w Zambrowie

 

Analizie poddano rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Zambrowie. Przeanalizowano umowy sprzedaży  zawarte w latach 2010-2012. Średnia arytmetyczna w badanym okresie wyniosła 110 zł/m?. Ceny mieściły się w przedziale od 53 do 163 zł za 1 m?.  Połowę działek oferowano w cenie nieprzekraczającej 110 zł/m?. Przeciętna cena transakcyjna za działkę to 112 000 zł.

 

Rozkład cen działek budowlanych w Zambrowie

 

Jakiej wielkości działki najchętniej kupuje nabywca?

Największą grupę wśród transakcji stanowiły grunty niezabudowane mieszczące się w przedziale o powierzchni  do 1000 m?, sprzedano ich aż 59%, w przedziale 1001-1500 m? było ich 28%, najmniej działek gruntu sprzedano o powierzchni największej p. 1500 m?, bo tylko 14%.

 

Struktura sprzedanych działek pod względem wielkości powierzchni